Участници 2016

Здравейте,
имам удоволствието да Ви съобщя, че до защита се допускат:
1. Борис Лачев от НУКК
2. Звездин Бесарабов от НПМГ
3. Андрей Гиздов и Калин Кръстев от НПМГ и ПЧМГ
4. Николета Мишева от НПМГ
5. Петър Тошев от НПМГ
6. Васил Сарандев от НПМГ

Очакваме всички на 18 февруари 2016 г. от 10:00 часа в 27-ми кабинет на НПМГ.
Пожелаваме успех на всички учасници!

Posted on: 13.01.2017, by :